Raad van Toezicht

Toezicht is belangrijk

Als Stichting SaldoPlus weten we goed dat het een grote stap is om het beheer over uw geld aan iemand anders over te laten. Daarom vinden wij het van groot belang dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van ons werk. Het toezicht op ons werk is daarom goed geregeld.

Wij werken voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. In onze manier van werken waarborgen we dat we ons werk goed doen:

  • Onze medewerkers zijn goed opgeleid en ervaren
  • We werken volgens duidelijke procedures
  • Een onafhankelijke Raad van Toezicht ziet erop toe dat wij onze maatschappelijke opdracht vervullen
  • We worden gecontroleerd door een accountant
  • Het landelijk kwaliteitsbureau (LKB) van de rechtspraak controleert of wij aan alle kwaliteitseisen voldoen
  • De rechtbank controleert ons bij belangrijke beslissingen over uw geldzaken
  • De branchevereniging Horus ziet toe op onze kwaliteit

Raad van Toezicht Stichting SaldoPlus

De Raad van Toezicht van Stichting SaldoPlus is onafhankelijk. De Raad heeft de taak om toe te zien dat de organisatie haar maatschappelijke taak goed en vervult en blijft vervullen. De dagelijkse leiding van Stichting SaldoPlus is in handen van dhr. E. Derks, directeur-bestuurder.

De raad van Toezicht bestaat uit: 

Dhr. P. Mikkers, voorzitter

Mevr. B. van Bragt, lid

Dhr.  A. Koolwijk, lid

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit het toezichtplan 2023. Uitgangspunten hierbij zijn de doelstellingen van de Stichting en de kaders van de Governancecode Sociaal Werk.