Contact

Contactgegevens

Stichting SaldoPlus

Locatie Helmond

Correspondentieadres
Postbus 6062 – 5700 ET HELMOND

Bezoekadres
Sint Hubertusstraat 2 – 5701 TC HELMOND

Alleen bezoeken op afspraak.

0492 – 50 43 91

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 11.00 uur.

info@saldoplus.nl

IBAN
NL 63 RABO 0121 8380 99

KvK-nr
17195068

BTW-nr
8176.25.161.B.01

Voor klachten gaat u naar de klachtenprocedure. 

Locatie Waalwijk

Bezoekadres
Taxandriaweg 12-B2, 5142 PA Waalwijk (alleen op afspraak)
Correspondentieadres

Postbus 637, 5140 AP Waalwijk

088 – 770 2600; iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

waalwijk@saldoplus.nl

Contactformulier

   Klachten

   U mag erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om u van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over het beheer van uw financiën. Misschien vindt u, dat de medewerker die uw dossier beheert niet goed naar uw wensen luistert. Of u bent het ergens niet mee eens.

   U kunt dan een bezwaar (mondeling, per e-mail of schriftelijk) indienen bij de medewerker die uw dossier behandelt. Deze probeert uw bezwaar, zo nodig in overleg met de directeur, op te lossen.

   Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw bezwaar, dan kunt u een klacht, schriftelijk of per e-mail indienen bij de directeur.

   De volledige klachten regeling vindt u bij onze ‘downloads’.

   Als u na behandeling door de directeur nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, Horus. De klachtenregeling van Horus vindt u via www.horus.nl. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die zal beoordelen of uw klacht gegrond is of niet.

   Mocht de klachtenprocedure bij Horus niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u als laatste mogelijkheid een brief sturen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal ons vragen om eerst met u in gesprek te gaan en daarvan verslag uit te brengen. Als het dan nog nodig is volgt er een gesprek bij de rechtbank en een beslissing.