Contact

Contactgegevens

Stichting SaldoPlus

Locatie Helmond

Bezoekadres
Sint Hubertusstraat 2
5701 TC HELMOND
Alleen bezoeken op afspraak

Correspondentieadres
Postbus 6062
5700 ET HELMOND

0492 – 50 43 91
Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 11.00 uur

info@saldoplus.nl

IBAN
NL 63 RABO 0121 8380 99

KvK-nr
17195068

BTW-nr
8176.25.161.B.01

Voor klachten gaat u naar de klachtenprocedure.

 

Locatie Waalwijk

Bezoekadres
Taxandriaweg 12-B2
5142 PA Waalwijk
Alleen bezoeken op afspraak

Correspondentieadres
Postbus 637
5140 AP Waalwijk

088 – 770 2600
iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur

waalwijk@saldoplus.nl

Contactformulier

  Klachten

  U mag erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om u van dienst te zijn. Maar het kan voorkomen, dat u niet tevreden bent over het beheer van uw financiën. Misschien vindt u, dat de medewerker die uw dossier beheert niet goed naar uw wensen luistert. Of u bent het ergens niet mee eens.

  U kunt dan een bezwaar (mondeling, per e-mail of schriftelijk) indienen bij de medewerker die uw dossier behandelt. Deze probeert uw bezwaar, zo nodig in overleg met de directeur, op te lossen.

  Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw bezwaar, dan kunt u een klacht, schriftelijk of per e-mail indienen bij de directeur.

  De volledige klachten regeling vindt u bij onze Gegevens & Documenten.

  Als u na behandeling door de directeur nog steeds niet tevreden bent, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, Horus. De klachtenregeling van Horus vindt u via www.horus.nl. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die zal beoordelen of uw klacht gegrond is of niet.

  Mocht de klachtenprocedure bij Horus niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u als laatste mogelijkheid een brief sturen aan de kantonrechter. De kantonrechter zal ons vragen om eerst met u in gesprek te gaan en daarvan verslag uit te brengen. Als het dan nog nodig is volgt er een gesprek bij de rechtbank en een beslissing.

  Saldoplus heeft voor medewerkers een aparte klachten- én klokkenluidersregeling. Deze is intern gepubliceerd.