Bewindvoering

Bewindvoering

Wanneer u door omstandigheden niet meer in staat bent uw eigen financiën te regelen, kan een bewindvoerder u helpen. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, kunt u zelf aanvragen bij de rechtbank. Uw partner of een familielid kan dit ook voor u aanvragen. Krijgt u begeleiding of verzorging door een instelling dan kan uw begeleider contact met ons opnemen.

Zodra de rechter de bewindvoering uitspreekt, is Stichting SaldoPlus uw wettelijk vertegenwoordiger. Uw bewindvoerder behartigt uw belangen en beslist over uw inkomen en vermogen. Zijn belangrijkste taak is om een verantwoorde administratie voor u te voeren. Hij zorgt voor betaling van uw vaste lasten, zoekt naar een oplossing voor uw schulden en doet uw belastingaangiften. Hierover legt Stichting Saldoplus jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

Bankzaken en leefgeld

Stichting SaldoPlus opent een beheerrekening op uw naam waarop uw bewindvoerder uw vermogen en inkomen laat storten. Vanaf deze rekening betaalt hij al uw rekeningen. U krijgt geen pinpas van deze rekening. Wel krijgt u desgewenst inzage op deze rekening.

Stichting SaldoPlus opent ook een leefgeldrekening voor u waarop uw bewindvoerder uw leefgeld stort. Van deze rekening krijgt u wel een pinpas. Leefgeld is het bedrag waarvan u moet leven. Dat betekent dat u van dit bedrag eten, drinken en persoonlijke verzorging betaalt.

Bewind beëindigen

Bewindvoering is vaak tijdelijk. De kantoor kan echter ook bepalen dat er voor u nog geen einddatum bekend is. Uw bewindvoerder probeert er altijd voor te zorgen dat u weer zelf uw financiën kunt beheren. Het bewind duurt totdat de kantonrechter het opheft. Als we samen overeenkomen dat bewindvoering niet meer nodig is, kunt u een verzoek tot opheffing indienen bij de rechtbank. Als u eerder een opheffingsverzoek indient bij de rechtbank, vraagt de kantonrechter altijd onze mening voordat hij beslist.

Voor meer informatie over bewindvoering en hoe de procedure bij de rechtbank verloopt, zie video van de Rechtspraak.