0492 – 50 43 91 info@saldoplus.nl

Over SaldoPlus

STichting SaldoPlus

Stichting SaldoPlus is in 2006 opgericht als onderdeel van Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) met als doel mensen te helpen die niet of tijdelijk niet in staat zijn hun financiën zelf te beheren. Sinds 2014 is SaldoPlus een volledig zelfstandige stichting. In de loop van jaren is SaldoPlus steeds groter en professioneler geworden. Inmiddels worden meerdere diensten aangeboden aan een grote diversiteit van doelgroepen. Ook zijn er diverse samenwerkingen aangegaan. Cliënten worden momenteel naast Helmond ook bediend vanuit locaties in Waalwijk, Oss en Eindhoven.

In 2019 is Stichting SaldoPlus gefuseerd met SVCP (Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma) te Waalwijk. Door deze samenwerking heeft SaldoPlus nog meer specialisme in huis voor cliënten met een beperking. Voor meer informatie zie ook de website van Prisma (www.prismanet.nl).

Bestuur van de Stichting SaldoPlus:

dhr. J. Sterke, voorzitter bestuur

Mevr. K. de Laat, lid

dhr. P. Mikkers, lid

dhr. F. Janssen, lid

dhr. H. Snijders, lid

Directie Stichting SaldoPlus:
dhr. E. Derks

SaldoPlus beheert de financiën van ca. 900 personen in de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

cliëntenvertegen­woordiging

De cliëntvertegenwoordiging komt op voor alle zaken die voor alle cliënten van SaldoPlus van belang zijn. Zij kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de directie van SaldoPlus. Bijvoorbeeld over beleidszaken, het dienstenaanbod, de klachtenregeling en het jaarverslag. In de cliëntenvertegenwoordiging bestaat uit 3 tot 5 personen. Naast (oud) cliënten kunnen ook familieleden of vertegenwoordigers lid worden.

Leden zijn:
S. Curiel, voorzitter
C. de Kort
K. van Zanten, secretaris

Vacature: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Derks (directeur SaldoPlus)

De cliëntvertegenwoordiging wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Sylvia Neve. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben kunt u deze mailen naar clientenraad@saldoplus.nl. De cliëntenvertegenwoordiging neemt geen individuele klachten in behandeling. Daarvoor is de klachtenregeling van SaldoPlus.

Werken bij SaldoPlus

SaldoPlus is een groeiende stichting op het gebied van inkomensbeheer en bewindvoering. We helpen ca. 900 personen ‘financieel vooruit’. We doen dit vanuit meerdere locaties met professionals, vrijwilligers en stagiairs. 

We hebben aandacht voor de toekomst van onze medewerkers en bieden een informele werksfeer en de ruimte om zelf regie te nemen.

SaldoPlus zoekt regelmatig professionals voor uitbreiding van haar team. Vacatures worden via deze website, Indeed en sociale media bekend gemaakt. Open sollicitaties kunt u richten aan de directie en mailen naar info@saldoplus.nl. SaldoPlus is een erkend leerbedrijf. Ook sollicitaties voor stageplaatsen zijn welkom, bij voorkeur in de richting sociaal/juridische dienstverlening, op HBO niveau.