Over SaldoPlus

STichting SaldoPlus

Stichting SaldoPlus is in 2006 opgericht als onderdeel van Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond e.o. (SMO) met als doel mensen te helpen die niet of tijdelijk niet in staat zijn hun financiën zelf te beheren. Sinds 2014 is SaldoPlus een volledig zelfstandige stichting. In de loop van jaren is SaldoPlus steeds groter en professioneler geworden. Inmiddels worden meerdere diensten aangeboden aan een grote diversiteit van doelgroepen. Ook zijn er diverse samenwerkingen aangegaan. Cliënten worden momenteel naast Helmond ook bediend vanuit locaties in Waalwijk, Oss en Eindhoven.

In 2019 is Stichting SaldoPlus gefuseerd met SVCP (Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma) te Waalwijk. Door deze samenwerking heeft SaldoPlus nog meer specialisme in huis voor cliënten met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie zie ook de website van Prisma (www.prismanet.nl). In 2022 heeft SaldoPlus de cliënten (en medewerkster) van Moltmaker Bewindvoering te Cuijk overgenomen. Hiermee versterken we onze positie en expertise nog verder en zorgen we voor een goede borging naar de cliënten. 

SaldoPlus hanteert de uitgangspunten van de governancecode Sociaal Werk in haar bedrijfsvoering. 

De dagelijkse leiding van Stichting SaldoPlus is in handen van dhr. E. Derks, directeur-bestuurder.

De raad van Toezicht bestaat uit: 

Dhr. P. Mikkers, voorzitter

Mevr. B. van Bragt, lid

Mevr. M. Kräwinkel, lid

SaldoPlus beheert de financiën van ca. 1.000 personen in de regio Noord-Brabant en Noord-Limburg. 

 

Missie en Visie Saldoplus

Fundament voor perspectief

Wij geloven dat financiële rust de basis is in de keten om in een opwaartse spiraal te komen. Wij zijn er voor alle mensen die zelf hun financiën niet kunnen overzien. Door passende ondersteuning bij de financiën ontstaat een fundament voor bestaansrecht die nieuwe perspectieven biedt.

Onderdeel van de maatschappij

Wij geloven dat mensen die zich onderdeel voelen van de maatschappij zich prettiger en gelukkiger voelen. Met persoonlijke aandacht op basis van respect en gelijkwaardigheid zijn wij betrokken bij cliënten. Door partnerschap met vele lokale partijen, scheppen we samen een stabiele sociale omgeving die bijdraagt aan het gevoel van waardigheid, welzijn en plezier in het leven. We zijn ons bewust dat voor sommige mensen een verdere ontwikkeling in zelfstandigheid niet altijd mogelijk is.

Regie in eigen handen

Wij geloven in het potentieel en de groei van mensen. Met persoonlijke en deskundige begeleiding naar financiële zelfredzaamheid en solide nazorg bieden we goede handvatten om de regie van het leven weer in eigen hand te nemen. We stimuleren, met onze samenwerkingspartners, verdere ontwikkeling voor volwaardig functioneren in de maatschappij. 

Werken bij SaldoPlus

SaldoPlus is een groeiende stichting op het gebied van inkomensbeheer en bewindvoering. We helpen ca. 900 personen ‘financieel vooruit’. We doen dit vanuit meerdere locaties met professionals, vrijwilligers en stagiairs. 

We hebben aandacht voor de toekomst van onze medewerkers en bieden een informele werksfeer en de ruimte om zelf regie te nemen.

SaldoPlus zoekt regelmatig professionals voor uitbreiding van haar team. Vacatures worden via deze website, Indeed en sociale media bekend gemaakt. Open sollicitaties kunt u richten aan de directie en mailen naar info@saldoplus.nl. SaldoPlus is een erkend leerbedrijf. Ook sollicitaties voor stageplaatsen zijn welkom, bij voorkeur in de richting sociaal/juridische dienstverlening, op HBO niveau.