Verwijzers

verwijzers

Al sinds onze oprichting werken we intensief samen met (gemeentelijke) instellingen, zorginstellingen, werkgevers en wijkteams om cliënten financieel te ontzorgen. In de loop der jaren heeft ons netwerk zich uitgebreid. Zo hebben we veel ervaring in de verslavingszorg en mensen met een verstandelijke beperking. Als hulpverlener zien wij u als partner. Wilt u weten hoe we dit partnerschap ook voor uw organisatie en cliënten in kunnen vullen? Neem dan contact met ons op.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Adviseren of budgetcoaching, inkomensbeheer, bewind of een andere maatregel in een bepaalde situatie passend is.
  • Verzorgen van informatiebijeenkomsten.
  • Maken van werkafspraken over taakverdeling en toeleiding naar passende financiële zorg.
  • Het plannen van een inventarisatiegesprek met een persoon en indien van toepassing verzorgen van een aanmelding. Personen kunnen ook doorverwezen worden naar ons gratis inloop spreekuur, iedere donderdag van 11.30 tot 12.30 uur op de Sint Hubertusstraat 2 in Helmond.
  • In overleg met de cliënt terugkoppelen van signalen over bijvoorbeeld gezondheid, begeleiding of zelfredzaamheid.
  • Meewerken aan schuldpreventie bij inwoners, cliënten of medewerkers.

Als u iets met ons wilt bespreken neemt u dan gerust contact met ons op.