Het CPB voorspelt door de corona-crisis een recessie met een ‘ongekende’ bbp-daling van 6 procent en een verdubbeling van de werkloosheid. Het gevolg is dat veel Nederlanders te maken krijgen met meer stress, minder inkomen en vaak meer schulden. Door de verslechterde economische positie neemt ook de ‘sociale uitsluiting’ toe, immers; meedoen kost geld. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst.

Tel hierbij op dat er al veel verkapte armoede is, met name bij mensen die wel een baan hebben en dat er nog steeds een taboe heerst om hulp te vragen. En die hulp is nodig in onze steeds complexere maatschappij. Ondanks de vele goede initiatieven hebben huishoudens met een laag inkomen vaak moeite met het grote aantal regelingen waarmee zij hun inkomen kunnen aanvullen. Daarnaast geeft overzicht van de financiën juist rust en minder stress zodat er gewerkt kan worden aan andere persoonlijke problematieken en kan zodoende stap voor stap het (zelf)vertrouwen en de zelfredzaamheid hersteld worden. Voor kwetsbare inwoners is een realistische en praktische ondersteuning nodig van zowel overheden als van andere hulpverleners.

In een nieuwe, aangepaste editie van de online Geldkrant Minder inkomen geeft het Nibud informatie en tips voor huishoudens die de gevolgen van de coronacrisis al aan den lijve ondervinden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met geldproblemen langdurig proberen die zelf op te lossen. Vaak lukt dit niet, waardoor de problemen alleen maar groter worden. In de krant benadrukt het Nibud hoe belangrijk het is om daarom snel hulp te zoeken.

Onze stichting helpt en ondersteunt inwoners via Budgetcoaching en Inkomensbeheer om overzicht en rust te brengen in de financiën. We doen dit op basis van gelijkwaardigheid met een positieve inslag waarbij we continu stimuleren om zaken weer zelf te gaan regelen, waar nodig nog ondersteund door onze professionals. Benieuwd naar onze manier van werken? Neem gerust contact met mij op. Enne, wacht niet te lang!

Erwin Derks, directeur Stichting SaldoPlus       Info@saldoplus.nl