Cliënten

 

Budgetcoaching, Budgetbeheer & Bewindvoering

Om allerlei redenen zijn mensen soms niet in staat om hun geld goed te beheren. Armoede, hoge schulden, financieel misbruik of huisuitzetting kunnen de gevolgen zijn. Stichting SaldoPlus wil door middel van budgetcoaching, budgetbeheer en bewindvoering zulke problemen voorkomen.

Als u uw financiële administratie niet zelf kunt beheren of niet liever zelf beheert, kunt u die uitbesteden aan SaldoPlus. Daarmee draagt u de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van financiële en administratieve transacties en het toezicht daarop, over aan een specialist. U kunt wel beschikken over actuele saldo-informatie, betalingsoverzichten en budgetgegevens van uzelf. Uitgebreide informatie over onze dienstverlening en de aanvraagprocedure vindt u in onze informatiefolder.

Gratis inloop spreekuur

Budgetconsulenten en/of bewindvoerders van SaldoPlus zijn elke donderdag van 11:30 uur tot 12:30 uur beschikbaar om u of een van uw cliënten informatie te geven over wat inkomensbeheer of bewindvoering inhoudt en over de werkwijze van SaldoPlus. Dit kan op onze locatie in Helmond, Sint Hubertusstraat 2. Ook kunt op afspraak terecht op onze inlooplocatie in Oss.

Tenslotte kunt u ook in Waalwijk terecht voor een persoonlijk gesprek. U kunt hiervoor een afspraak maken via 088 – 770 2600.

Wie komt in aanmerking

Inkomensbeheer en bewindvoering wordt voor verschillende doelgroepen ingezet. Bijvoorbeeld bij een geestelijke- en/of lichamelijke beperking of als u te veel schulden heeft. Daarnaast wordt het ook ingezet bij ouderdom (dementie, geheugenproblemen), psychische problemen (hersenletsel, burn-out, psychose), risico van financieel misbruik of bij een verslaving. Tenslotte kan budgetcoaching ingezet worden zodra u het overzicht op uw financiën dreigt te verliezen. Voor al onze dienstverlening geldt dat u in aanmerking kunt komen voor onze dienstverlening als u:

  • legaal in Nederland verblijft
  • een vast woonadres heeft
  • in het bezit bent van een BSN nummer ( Burger Service Nummer)
  • meerderjarig bent
  • salaris, pensioen, uitkering of andersoortige inkomsten heeft 

U dient de volgende verzekeringen te hebben afgesloten:

  • aansprakelijkheid
  • ziektekosten

Heeft u deze niet dan worden deze verzekeringen afgesloten zodra het traject wordt opgestart. Wij vinden het namelijk van belang grote financiële risico’s te verzekeren.

Als u iets met ons wilt bespreken neemt u dan gerust contact met ons op.

“Ik krijg weer overzicht op mijn financiën”

“Fijn dat ik een vast aanspreekpunt heb bij SaldoPlus”

“Ik ben weer schuldenvrij”